Saya-Niiyama

Saya Niiyama

Chiều cao 150 cm (59 in)

Trọng lượng 47

Kích thước vú nhỏ

Các phép đo 83-59-83

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 30 tháng 8 năm 1989

Nơi sinh Hiroshima quận

Dân tộc Nhật Bản

Videos