Ryoko-Murakami

Ryoko Murakami

Chiều cao 158 cm (62 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 88-61-88

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 27 tháng 4 năm 1976

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos