Reo-Saionji

Reo Saionji

Chiều cao 153 cm (60 inch)

Trọng lượng 46

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 82-58-82

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 14 SepteSeptemberber 1991

Nơi sinh Chiba

Dân tộc Nhật Bản

Videos